اطلاعات فني
محل قرار گرفتن خاموش کننده هاي آتش نشاني
ارتفاع حدود 1.5 متر از سطح زمين نصب گردد
خاموش کننده هاي دي اکسيد کربن عموما براي جاهايي که تابلوهاي برق و کابل کشي برق بيروني وجود داشته باشد
خاموش کننده هاي پودر براي هر نوع محلي مي تواند استفاده شود
خاموش کننده هاي آب  براي محل هايي که ماده سوختني جامد وجود دارد
براي انبار هر دو نوع پودر و دي اکسيد کربن و در صورت زياد بود ماده سوختني جامد نوع آب  هم مي تواند استفاده شود
براي دفاتر اداري نوع پودر و دي اکسيد کربن
محل قرار گرفتن خاموش کننده در انبارهاي کوچک در کنار درب ورودي و براي انبار هاي بزرگ در کنار درب ورودي و وسط و انتهاي انبار
رعايت موارد ذيل ضروري است
چيدمان کليه کپسولها مي بايست مطابق با پلان ايمني حريق باشد
نوع کپسولهاي فراهم شده بايد متناسب با نوع حريق احتمالي واحد باشد
فاصله دسترسي به کپسول براي حريق جامدات حد اقل 21 متر و براي حريق مايعات حداقل 15 متر باشد
کليه کپسولها بايد مورد بازرسي دوره اي قرار گيرد و سرويس دوره اي انجام و ثبت گردد
محل نصب کپسولها بايد واضح و در ديد باشد و در صورت نياز از علائم نشانگر محل قرار داشتن کپسول استفاده شود
کپسولهاي استفاده شده بلافاصله براي شارژ مجدد به محلهاي مجاز ارسال گردد
شارژ مجدد کپسولها در صورت عدم استفاده پس از يکسال
درصورت وجود گرد و غبار در محيط و يا نياز به نصب در فضاي باز، کپسولها درون جعبه مناسب قرار گيرند

خاموش کننده هاي پودر تحت فشار مناسب براي مکانهاي عمومي، نوع پودر بالن داخل و بالن بغل با قابليت شارژ آسانتر و خستگي کمتر بدنه، مناسب براي مکانهاي صنعتي، خاموش کننده نوع دي اکسيد کربن مناسب براي اطاقهاي کامپيوتر، دستگاههاي برقي، لابراتوارها  بدون بجا گذاشتن اثر تخريبي، خاموش کننده کف مناسب براي حريق نوع آ -جامدات- و بطور اختصاصي بي-مايعات قابل اشتعال-  و نهايتا کپسولهاي نوع آب مناسب براي حريق جامدات
خاموش کننده هاي پودر  براي هر سه گروه آ ، ب و سي مناسب هستند
خاموش کننده هاي دي اکسيد کربن براي حريقهاي نوع ب و سي مناسب هستند
خاموش کننده هاي فوم براي حريق نوع سي بسيار مناسب هستند
براي خاموش کننده هاي نوع دي و اف خاموش کننده هاي نوع خاص وجود دارند که در صورت عدم استفاده از خاموش کننده مناسب براي اين نوع حريقها ممکن است منجر به گسترش بيشتر آتش گردد
کپسولهاي آتش نشاني مناسب براي اطفاء حريق
آدرس
تهران، خيابان لاله زار جنوبي، کوچه اتحاديه، پلاک 12، طبقه دوم، پلاک 10
تلفن: 02188405803   -   02188471782   -   02140330190   -  02133979813    -    02133979814
فکس: 02189785158        ساعت کار: 9 صبح الي 18