اطلاعات فني
عوامل چهارگانه مورد نياز در وقوع آتش
براي وقوع آتش سوزي چهار عامل حرارت، ماده سوختني، اکسيژن و واکنشهاي شيميايي زنجيره اي بايد در کنار هم قرار گيرند. براي جلوگيري از آتش حذف هر يک از اين عوامل منجر به اطفاء آتش مي گردد
حرارت
جلوگيري از حرارت بوسيله سرد کردن آتش مي تواند منجر به اطفاء حريق شود که آب در دسترس ترين وسيله براي اين منظور مي باشد
ماده قابل اشتعال
جدا سازي ماده قابل اشتعال از طريق بستن شير اصلي منبع ، جداسازي تانکر و غيره منجر به خاموشي آتش مي گردد
اکسيژن
جلوگيري از رسيدن  اکسيژن به آتش با راه هايي از قبيل استفاده از پتو، ريختن خاک روي آن ويا استفاده از گازهايي مانند دي اکسيد کربن که از هوا سنگين تر هستند و روي آتش قرار مي گيرند به خاموش شدن آتش کمک مي نمايند
واکنشهاي شيميايي
جلوگيري از واکنشهاي شيميايي با استفاده از خاموش کنندهايي از نوع پودر و غيره باعث خاموش شدن آتش ميگردد

آدرس
تهران، خيابان لاله زار جنوبي، کوچه اتحاديه، پلاک 12، طبقه دوم، پلاک 10
تلفن: 02188405803   -   02188471782   -   02140330190   -  02133979813    -    02133979814
فکس: 02189785158        ساعت کار: 9 صبح الي 18