اطلاعات فني
جدول ظرفيت انتقال سيم و کابل
ظرفيت انتقال سيم و کابل در لوله فلکسي
ConduitCrossSectionalArea
ConductorCrossSectionalArea
cable001
cable002
cable003
cable004
جدول قطر تقريبي برخي سايزهاي سيم و کابل
جهت انتخاب لوله فلکسي مناسب
ظرفيت انتقال سيم و کابل در لوله فلکسي
آيين نامه بي اس 7671 سيم کشي انگلستان توصيه مي کند که مجموع سطح مقطع کابلها / سيمها از 40درصد سطح مقطع لوله تجاوز نکند. سطح مقطع کابل تک رشيته تاييد شده با روکش پي وي سي به عنوان راهنما در جدولهاي ذيل درج شده است. ساير کابلها و سيمها ممکن است داراي ابعاد متفاوتي باشند. اطلاعات جدول ذيل بر اساس تيپ اف سي 1 پي محاسبه شده است- فلزي روکش پي وي سي
مثال: چه لوله اي براي پنج عدد سيم 4ميليمتر مربع و پنج عدد سيم 2.5ميليمتر مربع مناسب است
پاسخ: مجموع سطح مقطع سيمها عبارت است از
(5*14.5)+(5*9.6)=120.5mm2
لذا مطابق جدول اين عدد نزديک به 40درصد سطح مقطع سايز 21 مي باشد
ساده ترين راه عبور سيم و کابل از لوله فلکسي، در حالت مستقيم و قبل از نصب مي باشد. چنانچه در هر قسمت لوله فلکسي بيش از دو خم با زاويه 90درجه وجود داشته باشد، پيشنهاد مي گردد جهت سهولت در عبور سيمها از تعداد آنها بکاهيد
آدرس
تهران، خيابان لاله زار جنوبي، کوچه اتحاديه، پلاک 12، طبقه دوم، پلاک 10
تلفن: 02188405803   -   02188471782   -   02140330190   -  02133979813    -    02133979814
فکس: 02189785158        ساعت کار: 9 صبح الي 18